Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

1. kolo MOPŽ - Slezská sk. KS ČSPS MSK kraje ID závodu: 5007
12.04.2018 - 12.04.2018 Krnov Termín přihlášek: 11.04.2018
OFF LINE
I N F O R M A C E
Pořadatel: SjBr
Kontakt: Jan Michalík
Telef.: 604933124
Email: jan.michalik@czechswimming.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2017 - 10.04.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis:  
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
P R O G R A M