Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

1. kolo MOPŽ - Slezská sk. KS ČSPS MSK kraje ID závodu: 5007
12.04.2018 - 12.04.2018 Krnov Termín přihlášek: 11.04.2018
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: TJKr
Kontakt: Jan Michalík
Telef.: 604933124
Email: jan.michalik@czechswimming.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2017 - 10.04.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 5007_meziokresky_Slezská_2018.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí: 5007_Kluby.pdf
Start.list: 5007_R180412.pdf
Výsledky: 5007_V180412.pdf
Export: 5007_5007_EXP_vysledky.txt
P R O G R A M
1. půld 12.04.2018 - 1700
1 400 Volný způsob muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 400 Volný způsob ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 800 Volný způsob muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 800 Volný způsob ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 1500 Volný způsob muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 1500 Volný způsob ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.