Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

VYSOČINA CUP 2017-PODZIM ID závodu: 4676
04.11.2017 Žďár nad Sázavou Termín přihlášek: 28.10.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: ŽĎÁR
Kontakt: Vít Kostečka
Telef.: +420 606764836
Email: plavcizr@plavcizr.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.09.2016 - 28.10.2017
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 04.11.2017 - 8:45
1 100 Znak žačky C; D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
2 100 Znak žačky B; A - 4 Prihl St.list. Vysl.  
3 100 Znak žáci C; D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
4 100 Znak žáci B; A - 4 Prihl St.list. Vysl.  
5 50 Prsa žačky D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Prsa žáci D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
7 100 Polohový závod žačky C; D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
8 200 Polohový závod žačky B; A - 4 Prihl St.list. Vysl.  
9 100 Polohový závod žáci C; D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
10 200 Polohový závod žáci B; A - 4 Prihl St.list. Vysl.  
11 50 Volný způsob žačky D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
12 50 Volný způsob žáci D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
13 100 Volný způsob žačky C; D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
14 100 Volný způsob žačky B; A - 4 Prihl St.list. Vysl.  
15 100 Volný způsob žáci C; D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
16 100 Volný způsob žáci B; A - 4 Prihl St.list. Vysl.  
17 50 Znak žačky D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
18 50 Znak žáci D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
19 100 Prsa žačky C; D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
20 200 Prsa žačky B; A - 4 Prihl St.list. Vysl.  
21 100 Prsa žáci C; D - 4 Prihl St.list. Vysl.  
22 200 Prsa žáci B; A - 4 Prihl St.list. Vysl.