Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Zimní pohár ČR jedenáctiletých Morava ID závodu: 4634
08.12.2018 - 09.12.2018 Brno Termín přihlášek: 28.11.2018
OFF LINE
I N F O R M A C E
Pořadatel: KomBr
Kontakt:
Telef.:
Email:
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.05.2018 - 28.11.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4634_rozpis_PCR_11_2018.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
P R O G R A M