Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Krajský pohár - 6.kolo ID závodu: 4321
07.11.2017 - 07.11.2017 Trutnov Termín přihlášek: 03.11.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: LoTr
Kontakt: Ing. Pavel Pokorný
Telef.:
Email: pphome@seznam.cz
WEB: www.lokotrutnov.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2017 - 03.11.2017
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4321_171107KPo6_Rozpis.pdf
Info: 4321_171107KPo6_VysKluby.pdf
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky: 4321_171107KPo6_Vysledky.pdf
Export: 4321_4321_EXP_vysledky.txt
P R O G R A M
1. půld 07.11.2017 - 1630
1 25 Volný způsob Muži D - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 25 Volný způsob Ženy D - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 50 Volný způsob Muži A;Muži B;Muži C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 50 Volný způsob Ženy A;Ženy B;Ženy C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 50 Prsa Muži A;Muži B;Muži C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Prsa Ženy A;Ženy B;Ženy C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 200 Motýlek Muži A;Muži B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 200 Motýlek Ženy A;Ženy B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 100 Znak Muži A;Muži B;Muži C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 100 Znak Ženy A;Ženy B;Ženy C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 200 Prsa Muži A;Muži B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 200 Prsa Ženy A;Ženy B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 100 Polohový závod Muži A;Muži B;Muži C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 100 Polohový závod Ženy A;Ženy B;Ženy C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 200 Volný způsob Muži A;Muži B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 200 Volný způsob Ženy A;Ženy B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 400 Polohový závod Muži A;Muži B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 400 Polohový závod Ženy A;Ženy B - 0 Prihl St.list. Vysl.