Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Krajský pohár - 4.kolo ID závodu: 4319
19.09.2017 - 19.09.2017 Trutnov Termín přihlášek: 15.09.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: LoTr
Kontakt: Ing. Pavel Pokorný
Telef.:
Email: pphome@seznam.cz
WEB: www.lokotrutnov.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2017 - 15.09.2017
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4319_170919KPo4_Rozpis.pdf
Info: 4319_170919KPo4_VysOddily.pdf
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky: 4319_170919KPo4_Vysledky.pdf
Export: 4319_4319_EXP_vysledky.txt
P R O G R A M
1. půld 19.09.2017 - 1630
1 200 Volný způsob Muži C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 200 Volný způsob Ženy C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 400 Volný způsob Muži A;Muži B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 400 Volný způsob Ženy A;Ženy B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 800 Volný způsob Muži A;Muži B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 800 Volný způsob Ženy A;Ženy B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 1500 Volný způsob Muži A;Muži B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 1500 Volný způsob Ženy A;Ženy B - 0 Prihl St.list. Vysl.