Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

40.Cena města a Memoriál Miroslava Tottera ID závodu: 4173
23.09.2017 - 23.09.2017 Mladá Boleslav Termín přihlášek: 14.09.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: AšMB
Kontakt: NOVÁK Zdeněk
Telef.: 606 26 11 40
Email: denny.cz@seznam.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2019 - 31.12.2019
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
Thursda 23.09.2017 - 0900
1 50 Voln? zpusob žáci 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 50 Voln? zpusob žačky 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 50 Voln? zpusob žáci 2005 - 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 50 Voln? zpusob žačky 2005 - 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 50 Voln? zpusob žáci 2003 - 2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Voln? zpusob žačky 2003 - 2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 100 Polohov? z?vod žáci 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 100 Polohov? z?vod žačky 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 100 Polohov? z?vod žáci 2005 - 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 100 Polohov? z?vod žačky 2005 - 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 200 Polohov? z?vod žáci 2003 - 2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 200 Polohov? z?vod žačky 2003 - 2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 50 Prsa žáci 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 50 Prsa žačky 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 100 Prsa žáci 2005 - 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 100 Prsa žačky 2005 - 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 100 Prsa žáci 2003 - 2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 100 Prsa žačky 2003 - 2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
Thursda 23.09.2017 - 1430
19 50 Mot?lek žáci 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
20 50 Mot?lek žačky 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
21 100 Mot?lek žáci 2005 - 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
22 100 Mot?lek žačky 2005 - 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
23 100 Mot?lek žáci 2003 - 2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
24 100 Mot?lek žačky 2003 - 2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
25 50 Znak žáci 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
26 50 Znak žačky 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
27 100 Znak žáci 2005 - 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
28 100 Znak žačky 2005 - 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
29 100 Znak žáci 2003 - 2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
30 100 Znak žačky 2003 - 2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
31 100 Voln? zpusob žáci 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
32 100 Voln? zpusob žačky 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
33 100 Voln? zpusob žáci 2005 - 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
34 100 Voln? zpusob žačky 2005 - 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
35 100 Voln? zpusob žáci 2003 - 2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
36 100 Voln? zpusob žačky 2003 - 2004 - 0 Prihl St.list. Vysl.