Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Pohár Jiráskova kraje a Podkrkonoší 2.kolo ID závodu: 4089
14.10.2017 Náchod Termín přihlášek: 06.10.2017
OFF LINE
I N F O R M A C E
Pořadatel: DeNá
Kontakt: Roman Hakl
Telef.: 604 404 238
Email: hakl@delfinnachod
WEB: www.delfinnachod.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2017 - 14.10.2017
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 14.10.2017 - 0835
1 50 Prsa Muži;Žaci st.;Žaci m - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 50 Prsa ženy;Žačky st.;Žačky - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 100 Motýlek Muži;Žaci st.;Žáci 2 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 100 Motýlek ženy;Žačky st.;Žačky - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 100 Volný způsob Muži;Žaci st.;Žaci m - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 100 Volný způsob ženy;Žačky st.;Žačky - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 50 Znak Muži;Žaci st.;Žaci m - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 50 Znak ženy;Žačky st.;Žačky - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 200 Polohový závod Muži;Žaci st.;Žaci m - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 200 Polohový závod ženy;Žačky st.;Žačky - 0 Prihl St.list. Vysl.