Statistika plavání Statistika plavání
A: 11? rok:

 

Zimní mistrovství ČR 12.letého žactva ID závodu: 3982
09.12.2017 - 10.12.2017 Kopřivnice Termín přihlášek: -
OFF LINE
I N F O R M A C E
Pořadatel: Kopř
Kontakt:
Telef.:
Email:
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2017 - 31.12.2017
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 3982_rozpis_ZMCR_ml_zactva_2017.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
P R O G R A M