Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

ID závodu:
01.01.1970 - 01.01.1970 Termín přihlášek: 01.01.1970
OFF LINE
I N F O R M A C E
Pořadatel:
Kontakt:
Telef.:
Email:
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.1970 - 01.01.1970
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis:  
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
P Ř I H L Á Š E N É O D D Í L Y
klub přihlášení přijatí
muži ženy celkem starty muži ženy celkem starty
29 20 49 335 0 0 0 5263
ASKBl 1 0 1 1 8 14 22 162
BiJa 2 2 4 6 1 2 3 24
Boh 1 0 1 1 5 5 10 74
DeNá 0 1 1 1 1 1 2 20
FaBr 0 1 1 1 9 20 29 280
JiDo 1 0 1 1 0 0 0 0
KomBr 1 0 1 1 53 66 119 1122
KPSOp 9 9 18 223 15 16 31 266
KPSOs 2 0 2 2 16 11 27 258
LoTr 2 1 3 3 0 4 4 36
nereg 9 16 25 121 7 10 17 158
PKČL 2 1 3 10 2 4 6 86
PKJes 23 9 32 148 23 9 32 168
PKKBr 3 0 3 3 21 22 43 499
SjBr 11 17 28 162 12 17 29 196
SKPNy 2 3 5 5 0 0 0 0
SKŽat 1 0 1 2 12 6 18 162
SlCho 1 0 1 1 7 4 11 72
SlOp 19 8 27 111 19 8 27 222
SlPl 0 1 1 1 8 13 21 186
TeBr 1 0 1 1 0 0 0 0
TJKr 36 27 63 374 38 28 66 472
VoSP 2 0 2 2 3 1 4 62
Zlín 1 0 1 1 14 15 29 163
ZlPK 1 1 2 2 19 14 33 145
ŽĎAS 1 0 1 1 0 0 0 0
161 117 278 1520