Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

OSTYLE Cup (ČP v dálkovém plavání) ID závodu: 5216
24.06.2018 Jablonec Termín přihlášek: 22.06.2018
OFF LINE
I N F O R M A C E
Pořadatel: BiJa
Kontakt: Tomáš Janata
Telef.: 731 788 701
Email: tjanata@seznam.cz
WEB: www.plavani.info
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2019 - 31.12.2019
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 5216_20180624_Jablonec.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
P R O G R A M
1. den 02.06.2016 - 1100
1 5 km muži (2002 a starší) - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 5 km ženy (2002 a starší) - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 3 km kadeti (2003/04) - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 3 km kadetky (2003/04) - 0 Prihl St.list. Vysl.