Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Meziokresní přebor Valašsko ID závodu: 5173
14.05.2018 - 16.05.2018 Vsetín Termín přihlášek: 10.05.2018
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: TJVs
Kontakt: Pavel Obr
Telef.: 724 955 185
Email: pavel.obr@czechswimmig.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2017 - 05.05.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 5173_rozpis.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky: 5173_VS_Okresky.pdf
Export: 5173_5173_EXP_vysledky_all.txt
P R O G R A M
1. půld 14.05.2018 - 1500
1 200 Volný způsob Nejmladší muži;Mladč - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 200 Volný způsob Nejmladší ženy;Mladš - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 100 Prsa Nejmladší muži;Mladč - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 100 Prsa Nejmladší ženy;Mladš - 0 Prihl St.list. Vysl.  
37 25 m Znak Nejmladší muži;Mladč - 0 Prihl St.list. Vysl.  
38 25 m Znak Nejmladší ženy;Mladš - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 200 Motýlek Nejmladší muži;Mladč - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Motýlek Nejmladší ženy;Mladš - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 50 Motýlek Nejmladší muži;Mladč - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 200 Motýlek Nejmladší ženy;Mladš - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 100 Polohový závod Nejmladší muži;Mladč - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 100 Polohový závod Nejmladší ženy;Mladš - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 400 Volný způsob Nejmladší muži;Mladč - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 4x50 Volný způsob Nejmladší muži;Mladč - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 4x50 Polohový závod Nejmladší ženy;Mladš - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 15.05.2018 - 1500
14 50 Volný způsob Nejmladší ženy;Mladš - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 50 Volný způsob Nejmladší muži;Mladč - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 200 Polohový závod Nejmladší ženy;Mladš - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 200 Polohový závod Nejmladší muži;Mladč - 0 Prihl St.list. Vysl.  
39 25 Prsa Nejmladší ženy;Mladš - 0 Prihl St.list. Vysl.  
40 25 Prsa Nejmladší muži;Mladč - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 100 Znak Nejmladší ženy;Mladš - 0 Prihl St.list. Vysl.  
19 100 Znak Nejmladší muži;Mladč - 0 Prihl St.list. Vysl.  
20 400 Volný způsob Nejmladší ženy;Mladš - 0 Prihl St.list. Vysl.  
21 4x50 Volný způsob Nejmladší muži;Mladč - 0 Prihl St.list. Vysl.  
22 4x50 Polohový závod Nejmladší ženy;Mladš - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3. půld 16.05.2018 - 1500
23 200 Znak Nejmladší ženy;Mladš - 0 Prihl St.list. Vysl.  
24 50 Znak Nejmladší muži;Mladč - 0 Prihl St.list. Vysl.  
25 50 Znak Nejmladší ženy;Mladš - 0 Prihl St.list. Vysl.  
26 200 Znak Nejmladší muži;Mladč - 0 Prihl St.list. Vysl.  
27 100 Motýlek Nejmladší ženy;Mladš - 0 Prihl St.list. Vysl.  
28 100 Motýlek Nejmladší muži;Mladč - 0 Prihl St.list. Vysl.  
41 25 Volný způsob Nejmladší ženy;Mladš - 0 Prihl St.list. Vysl.  
42 25 Volný způsob Nejmladší muži;Mladč - 0 Prihl St.list. Vysl.  
29 200 Prsa Nejmladší ženy;Mladš - 0 Prihl St.list. Vysl.  
30 50 Prsa Nejmladší muži;Mladč - 0 Prihl St.list. Vysl.  
31 50 Prsa Nejmladší ženy;Mladš - 0 Prihl St.list. Vysl.  
32 200 Prsa Nejmladší muži;Mladč - 0 Prihl St.list. Vysl.  
33 100 Volný způsob Nejmladší ženy;Mladš - 0 Prihl St.list. Vysl.  
34 100 Volný způsob Nejmladší muži;Mladč - 0 Prihl St.list. Vysl.  
35 400 Polohový závod Mladší žactvo-ženy;S - 0 Prihl St.list. Vysl.  
36 400 Polohový závod Mladčí žactvo muži;S - 0 Prihl St.list. Vysl.