Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Krajské přebory st. žactva - Ústecký kraj ID závodu: 5170
09.06.2018 - 10.06.2018 Varnsdorf Termín přihlášek: 01.06.2018
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: SnVa
Kontakt:
Telef.:
Email:
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.09.2017 - 05.06.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 5170_propozice.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí: 5170_prijati.pdf
Start.list:  
Výsledky: 5170_vysledky.pdf
Export: 5170_5170_EXP_vysledky.txt
P R O G R A M
1. půld 09.06.2018 - 0900
1 200 Volný způsob žáci 2004;žáci 2005; - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 200 Volný způsob žačky 2004;žačky 200 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 100 Prsa žáci 2004;žáci 2005; - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 100 Prsa žačky 2004;žačky 200 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 200 Motýlek žáci 2004;žáci 2005; - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 200 Motýlek žačky 2004;žačky 200 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 100 Polohový závod žáci 2004;žáci 2005; - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 100 Polohový závod žačky 2004;žačky 200 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 400 Volný způsob žáci 2004;žáci 2005; - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 4x50 Volný způsob žačky 2004;žačky 200 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 4x50 Polohový závod žáci 2004;žáci 2005; - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 800 Volný způsob žačky 2004;žačky 200 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 09.06.2018 - 1500
13 50 Volný způsob žačky 2004;žačky 200 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 50 Volný způsob žáci 2004;žáci 2005; - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 200 Polohový závod žačky 2004;žačky 200 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 200 Polohový závod žáci 2004;žáci 2005; - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 100 Znak žačky 2004;žačky 200 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 100 Znak žáci 2004;žáci 2005; - 0 Prihl St.list. Vysl.  
19 400 Volný způsob žačky 2004;žačky 200 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
20 4x50 Volný způsob žáci 2004;žáci 2005; - 0 Prihl St.list. Vysl.  
21 4x50 Polohový závod žačky 2004;žačky 200 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
22 1500 Volný způsob žáci 2004;žáci 2005; - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3. půld 10.06.2018 - 0900
23 200 Znak žačky 2004;žačky 200 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
24 200 Znak žáci 2004;žáci 2005; - 0 Prihl St.list. Vysl.  
25 100 Motýlek žačky 2004;žačky 200 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
26 100 Motýlek žáci 2004;žáci 2005; - 0 Prihl St.list. Vysl.  
27 200 Prsa žačky 2004;žačky 200 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
28 200 Prsa žáci 2004;žáci 2005; - 0 Prihl St.list. Vysl.  
29 100 Volný způsob žačky 2004;žačky 200 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
30 100 Volný způsob žáci 2004;žáci 2005; - 0 Prihl St.list. Vysl.  
31 400 Polohový závod žačky 2004;žačky 200 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
32 400 Polohový závod žáci 2004;žáci 2005; - 0 Prihl St.list. Vysl.