Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Mistrovství ČR JUN a MŽ v synchronizovaném plavání ID závodu: 5129
21.04.2018 - 22.04.2018 Brno-Lužánky Termín přihlášek: 08.04.2018
OFF LINE
I N F O R M A C E
Pořadatel: KomBr
Kontakt: Marta Drochytková
Telef.:
Email: synchro@kometaplavani.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2019 - 31.12.2019
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 5129_National_Champs_-_Eng_finál.doc
Info: 5129_Predbezna_prihlaska.docx
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
P Ř I H L Á Š K Y
?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?>
klub Celk. F st sv dt dv dmt dmv tt tv kvs as
KomBr 10 6 1 1 2 5       8 8  
NepP 32 26 3 3 5 14       24 12  
SCPAP 6 6   1   4       5    
SlPl 10 10     2 4       8    
TeBr 22 19 1 3 3 7     9 20 11  
TJTá 12 1   1             12  
UnBr 1 1                    
UnOl 18 10 1 2 3 3       9 9