Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Děčínské sprinty 2018 ID závodu: 5092
19.05.2018 Děčín Termín přihlášek: 15.05.2018
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: PKDěč
Kontakt: Petr Rouček
Telef.: 724674780
Email: plavanidecin@gmail.com
WEB: www.plavanidecin.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.09.2017 - 15.05.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 5092_Propozice_DC_19.5.2018.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí: 5092_Prihlasky.pdf
Start.list:  
Výsledky: 5092_Výsledky.pdf
Export:  
P R O G R A M
1. půld 19.05.2018 - 0900
1 100 Znak A;B;C;D;E - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 100 Znak A;B;C;D;E - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 50 Prsa A;B;C;D;E - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 50 Prsa A;B;C;D;E - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 100 Polohový závod A;B;C;D - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 100 Polohový závod A;B;C;D - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 50 Volný způsob A;B;C;D;E - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 50 Volný způsob A;B;C;D;E - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 100 Motýlek A;B;C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 100 Motýlek A;B;C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 200 Prsa A;B;C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 200 Prsa A;B;C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 19.05.2018 - 1400
13 100 Volný způsob A;B;C;D;E - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 100 Volný způsob A;B;C;D;E - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 50 Znak A;B;C;D;E - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 50 Znak A;B;C;D;E - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 100 Prsa A;B;C;D;E - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 100 Prsa A;B;C;D;E - 0 Prihl St.list. Vysl.  
19 50 Motýlek A;B;C;D - 0 Prihl St.list. Vysl.  
20 50 Motýlek A;B;C;D - 0 Prihl St.list. Vysl.  
21 200 Volný způsob A;B;C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
22 200 Volný způsob A;B;C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
23 200 Polohový závod A;B;C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
24 200 Polohový závod A;B;C - 0 Prihl St.list. Vysl.