Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Krajské přebory mladšího žactva - Ústecký kraj ID závodu: 5054
02.06.2018 - 02.06.2018 Litvínov Termín přihlášek: 27.05.2018
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: PKLtv
Kontakt: Gabriela Soukupová
Telef.: 607221832
Email: plavaniChpL.Litvinov@seznam.cz
WEB: http://www.pklitvinov.cz/
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.09.2017 - 27.05.2018
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 02.06.2018 - 0900
1 100 Znak žačky D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 100 Znak žáci D;E;F - 1 Prihl St.list. Vysl.  
3 200 Prsa žačky D - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 200 Prsa žáci D - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 50 Prsa žačky E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Prsa žáci E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 50 Volný způsob žačky D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 50 Volný způsob žáci D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 100 Motýlek žačky D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 100 Motýlek žáci D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 100 Polohový závod žačky D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 100 Polohový závod žáci D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 200 Volný způsob žačky D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 400 Volný způsob žáci D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 4x50 PZ MIX žačky,žáci D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 800 Volný způsob žačky D - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 02.06.2018 - 1530
17 100 Volný způsob žáci D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 100 Volný způsob žačky D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
19 100 Prsa žáci D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
20 100 Prsa žačky D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
21 200 Znak žáci D - 0 Prihl St.list. Vysl.  
22 200 Znak žačky D - 0 Prihl St.list. Vysl.  
23 50 Znak žáci E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
24 50 Znak žačky E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
25 50 Motýlek žáci D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
26 50 Motýlek žačky D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
27 200 Polohový závod žáci D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
28 200 Polohový závod žačky D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
29 200 Volný způsob žáci D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
30 400 Volný způsob žačky D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
31 4x50 VZ MIX žačky,žáci D;E;F - 0 Prihl St.list. Vysl.  
32 800 Volný způsob žáci D - 0 Prihl St.list. Vysl.