Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Tachovský pohár 2018 ID závodu: 4998
14.04.2018 Tachov Termín přihlášek: 08.04.2018
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: PKTa
Kontakt: Mgr. Orság Petr
Telef.: 603352699
Email: plavanitachov@seznam.cz
WEB: Plavecký klub Tachov, z.s.
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2017 - 08.04.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4998_tachov_2018.pdf
Info: 4998_info.doc
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky: 4998_Výsledky.pdf
Export: 4998_4998_EXP_vysledky.txt
P R O G R A M
1. půld 14.04.2018 - 0830
1 50 Volný způsob Muži;Muži;Muži;Muži; - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 50 Volný způsob Ženy;Ženy;Ženy;Ženy; - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 100 Motýlek Muži;Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 100 Motýlek Ženy;Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 50 Motýlek Muži;Muži;Muži;Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Motýlek Ženy;Ženy;Ženy;Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 100 Znak Muži;Muži;Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 100 Znak Ženy;Ženy;Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 50 Prsa Muži;Muži;Muži;Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 50 Prsa Ženy;Ženy;Ženy;Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 200 Volný způsob Muži;Muži;Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 200 Volný způsob Ženy;Ženy;Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 14.04.2018 - 1445
13 100 Volný způsob Muži;Muži;Muži;Muži; - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 100 Volný způsob Ženy;Ženy;Ženy;Ženy; - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 50 Znak Muži;Muži;Muži;Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 50 Znak Ženy;Ženy;Ženy;Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 100 Prsa Muži;Muži;Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 100 Prsa Ženy;Ženy;Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
19 100 Polohový závod Muži;Muži;Muži;Muži; - 0 Prihl St.list. Vysl.  
20 100 Polohový závod Ženy;Ženy;Ženy;Ženy; - 0 Prihl St.list. Vysl.  
21 400 Volný způsob Muži;Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
22 400 Volný způsob Ženy;Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.