Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Jarní cena města Boskovice ID závodu: 4973
24.03.2018 - 24.03.2018 Boskovice Termín přihlášek: 18.03.2018
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: SVČBo
Kontakt: Jan Horák
Telef.: 728627947
Email: jenahorak@seznam.cz
WEB: plavaniboskovice.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2019 - 31.12.2019
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
Thursda 24.03.2018 - 08:0
1 50 Mot?lek žáci C,D - 6 Prihl St.list. Vysl.  
2 100 Mot?lek žáci A,B,muži - 8 Prihl St.list. Vysl.  
3 50 Mot?lek žákyně C,D - 6 Prihl St.list. Vysl.  
4 100 Mot?lek žákyně A,B,ženy - 8 Prihl St.list. Vysl.  
5 50 Znak žáci C,D - 6 Prihl St.list. Vysl.  
6 100 Znak žáci A,B,muži - 8 Prihl St.list. Vysl.  
7 50 Znak žákyně C,D - 6 Prihl St.list. Vysl.  
8 100 Znak žákyně A,B,ženy - 8 Prihl St.list. Vysl.  
9 50 Prsa žáci C,D - 6 Prihl St.list. Vysl.  
10 100 Prsa žáci A,B,muži - 8 Prihl St.list. Vysl.  
11 50 Prsa žákyně C,D - 6 Prihl St.list. Vysl.  
12 100 Prsa žákyně A,B,ženy - 8 Prihl St.list. Vysl.  
13 50 Voln? zpusob žáci C,D - 6 Prihl St.list. Vysl.  
14 100 Voln? zpusob žáci A,B,muži - 8 Prihl St.list. Vysl.  
15 50 Voln? zpusob žákyně C,D - 6 Prihl St.list. Vysl.  
16 100 Voln? zpusob žákyně A,B,ženy - 8 Prihl St.list. Vysl.