Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Vánoční čtyřboj ID závodu: 4948
21.12.2017 - 21.12.2017 Praha - Vinohrady Termín přihlášek: 19.12.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: Boh
Kontakt: Jan Srb
Telef.: 777852196
Email: jan.srb@czechswimming.cz
WEB: www.boh.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2016 - 19.12.2017
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis:  
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export: 4948_17z-4boj-vysl.txt
P R O G R A M
1. půld 21.12.2017 - 1700
1 50 Motýlek ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 50 Motýlek muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 50 Znak ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 50 Znak muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 50 Prsa ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Prsa muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 50 Volný způsob ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 50 Volný způsob muži - 0 Prihl St.list. Vysl.