Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Jarní KPŽ - 11-ti a 10-ti letí OLK a ZLK ID závodu: 4938
02.06.2018 Kroměříž Termín přihlášek: 23.05.2018
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: PSKr
Kontakt: Zdeněk Oharek
Telef.:
Email:
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 23.05.2018
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 02.06.2018 - 0800
1 100 Znak Žačky 2007-2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 100 Znak Žáci 2007-2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 200 Prsa Žačky 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 50 Prsa Žačky 2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 200 Prsa Žáci 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Prsa Žáci 2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 50 Volný způsob Žačky 2007-2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 50 Volný způsob Žáci 2007-2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 100 Motýlek Žačky 2007-2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 100 Motýlek Žáci 2007-2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 100 Polohový závod Žačky 2007-2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 100 Polohový závod Žáci 2007-2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 200 Volný způsob Žačky 2007-2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 400 Volný způsob Žáci 2007-2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 4x50 Polohový závod MIX - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 800 Volný způsob Žačky 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 02.06.2018 - 1330
17 100 Volný způsob Žáci 2007-2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 100 Volný způsob Žačky 2007-2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
19 100 Prsa Žáci 2007-2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
20 100 Prsa Žačky 2007-2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
21 200 Znak Žáci 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
22 50 Znak Žáci 2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
23 200 Znak Žačky 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
24 50 Znak Žačky 2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
25 50 Motýlek Žáci 2007-2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
26 50 Motýlek Žačky 2007-2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
27 200 Polohový závod Žáci 2007-2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
28 200 Polohový závod Žačky 2007-2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
29 200 Volný způsob Žáci 2007-2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
30 400 Volný způsob Žačky 2007-2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
31 4x50 Volný způsob MIX - 0 Prihl St.list. Vysl.  
32 800 Volný způsob Žáci 2007 - 0 Prihl St.list. Vysl.