Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

VÁNOČNÍ ZÁVODY BOSKOVICE ID závodu: 4929
20.12.2017 BOSKOVICE Termín přihlášek: 19.12.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: SVČBo
Kontakt: Jan Horák
Telef.: 728627947
Email: jenahorak@seznam.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4929_VÁNOČNÍZÁVODY.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky: 4929_VÁNOČNÍZÁVODY.pdf
Export: 4929_171220VYS_vysledky.TXT
P R O G R A M
Thursda 20.12.2017 - 16:3
1 50 Mot?lek muži - 6 Prihl St.list. Vysl.  
2 50 Mot?lek ženy - 6 Prihl St.list. Vysl.  
3 50 Znak muži - 6 Prihl St.list. Vysl.  
4 50 Znak ženy - 6 Prihl St.list. Vysl.  
5 50 Prsa muži - 6 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Prsa ženy - 6 Prihl St.list. Vysl.  
7 50 Voln? zpusob muži - 6 Prihl St.list. Vysl.  
8 50 Voln? zpusob ženy - 6 Prihl St.list. Vysl.