Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Letní Pohár Středočeského kraje žactva ID závodu: 4885
02.06.2018 - 03.06.2018 Mladá Boleslav Termín přihlášek: 24.05.2018
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: AšMB
Kontakt: NOVÁK Zdeněk
Telef.: +420 606 261 14
Email: denny.cz@seznam.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2019 - 31.12.2019
D O K U M E N T Y
P R O G R A M