Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Plzeňský vodník ID závodu: 4856
16.12.2017 Plzeň - Lochotín Termín přihlášek: 15.12.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: SlPl
Kontakt: Jan Bažil
Telef.: 737 751 551
Email: srailova@bazenslovany.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4856_vodník2017.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky: 4856_vodnik2017_vysledky_opr.pdf
Export: 4856_4856_EXP_vysledky_opr.txt
P R O G R A M
1. půld 16.12.2017 - 1000
1 50 Volný způsob źáci 2007 a ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 50 Volný způsob žačky 2007 a ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 50 Motýlek źáci 2007-2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 50 Motýlek žačky 2007-2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 25 Volný způsob žáci 2009 a ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 25 Volný způsob žačky 2009 a ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 50 Prsa źáci 2007 a ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 50 Prsa žačky 2007 a ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 50 Znak źáci 2007 a ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 50 Znak žačky 2007 a ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 100 Polohový závod źáci 2007-2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 100 Polohový závod žačky 2007-2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.