Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Cena TJ Bižuterie a města Jablonce n. N. ID závodu: 4849
24.03.2018 Jablonec nad Nisou Termín přihlášek: 15.03.2018
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: BiJa
Kontakt: Jan Grus
Telef.: 602 448986
Email: jan.grus@czechswimming.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2017 - 30.03.2018
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 25.03.2017 - 0915
1 200 Volný způsob Ženy ABCDEF <2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 200 Volný způsob Muži ABCDEF <2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 100 Polohový závod Žačky DEFG 2006> - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 100 Polohový závod Žáci DEFG 2006> - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 100 Znak Ženy ABCDEF <2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 100 Znak Muži ABCDEF <2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 50 Motýlek Žačky DEFG 2006> - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 50 Motýlek Žáci DEFG 2006> - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 100 Prsa Ženy ABCDEF <2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 100 Prsa Muži ABCDEF <2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 50 Volný způsob Ženy ABCDEFG - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 50 Volný způsob Muži ABCDEFG - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 25.03.2017 - 1500
13 200 Polohový závod Ženy ABC <2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 200 Polohový závod Muži ABC <2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 50 Prsa Žačky DEFG 2006> - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 50 Prsa Žáci DEFG 2006> - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 100 Motýlek Ženy ABC <2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 100 Motýlek Muži ABC <2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
19 50 Znak Žačky DEFG 2006> - 0 Prihl St.list. Vysl.  
20 50 Znak Žáci DEFG 2006> - 0 Prihl St.list. Vysl.  
21 100 Volný způsob Ženy ABCDEF <2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.  
22 100 Volný způsob Muži ABCDEF <2008 - 0 Prihl St.list. Vysl.