Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Laguna Cup ID závodu: 4844
17.03.2018 Třebíč Termín přihlášek: 09.03.2018
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: LaTřb
Kontakt: Radka Štanclová
Telef.: 731665727
Email: latrb.stanclova@gmail.com
WEB: http://www.plavecky-oddil-trebic.cz/
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2017 - 01.01.2019
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 17.03.2018 - 0900
1 50 Motýlek Žačky 08;Žačky 09;Ža - 6 Prihl St.list. Vysl.  
2 50 Motýlek Žáci 08;Žáci 09;Žáci - 6 Prihl St.list. Vysl.  
3 200 Motýlek Žačky 04-05;Žačky 06 - 2 Prihl St.list. Vysl.  
4 200 Motýlek Žáci 04-05;Žáci 06-0 - 2 Prihl St.list. Vysl.  
5 50 Znak Žačky 08;Žačky 09;Ža - 6 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Znak Žáci 08;Žáci 09;Žáci - 6 Prihl St.list. Vysl.  
7 200 Znak Žačky 04-05;Žačky 06 - 4 Prihl St.list. Vysl.  
8 200 Znak Žáci 04-05;Žáci 06-0 - 4 Prihl St.list. Vysl.  
51 25 Volný způsob Žáci 04-05;Žačky 04- - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 100 Polohový závod Žačky 08;Žačky 09;Ža - 3 Prihl St.list. Vysl.  
10 100 Polohový závod Žáci 08;Žáci 09;Žáci - 3 Prihl St.list. Vysl.  
11 5x50 Volný způsob Žáci 04-05;Žačky 04- - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 17.03.2018 - 1415
12 200 Polohový závod Žáci 04-05;Žáci 06-0 - 4 Prihl St.list. Vysl.  
13 200 Polohový závod Žačky 04-05;Žačky 06 - 4 Prihl St.list. Vysl.  
14 50 Prsa Žáci 08;Žáci 09;Žáci - 6 Prihl St.list. Vysl.  
15 50 Prsa Žačky 08;Žačky 09;Ža - 6 Prihl St.list. Vysl.  
16 200 Prsa Žáci 04-05;Žáci 06-0 - 4 Prihl St.list. Vysl.  
17 200 Prsa Žačky 04-05;Žačky 06 - 4 Prihl St.list. Vysl.  
18 50 Volný způsob Žáci 08;Žáci 09;Žáci - 6 Prihl St.list. Vysl.  
19 50 Volný způsob Žačky 08;Žačky 09;Ža - 6 Prihl St.list. Vysl.  
20 200 Volný způsob Žáci 04-05;Žáci 06-0 - 4 Prihl St.list. Vysl.  
21 200 Volný způsob Žačky 04-05;Žačky 06 - 4 Prihl St.list. Vysl.  
22 5x50 Volný způsob Žáci 04-05;Žačky 04- - 0 Prihl St.list. Vysl.