Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Malá vánoční cena Kladna - 6. kolo SPNŽ ID závodu: 4772
16.12.2017 - 16.12.2017 Kladno Termín přihlášek: 11.11.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: KSPKl
Kontakt: Slavomír Cirnfus
Telef.: 737884985
Email: cirnfusss@seznam.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2017 - 09.12.2017
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4772_MVC.doc
Info:  
Info2:  
Přijatí: 4772_mvc.xls
Start.list:  
Výsledky: 4772_171216vys_Kladno.pdf
Export: 4772_171216vys_Kladno.txt
P R O G R A M
1. Půld 16.12.2017 - 9,30
1 100 Znak Žačky - 30 Prihl St.list. Vysl.  
2 100 Znak Žáci - 30 Prihl St.list. Vysl.  
3 50 Motýlek Žačky - 30 Prihl St.list. Vysl.  
4 50 Motýlek Žáci - 30 Prihl St.list. Vysl.  
5 100 Prsa Žačky - 30 Prihl St.list. Vysl.  
6 100 Prsa Žáci - 30 Prihl St.list. Vysl.  
7 50 Volný způsob Žačky - 30 Prihl St.list. Vysl.  
8 50 Volný způsob Žáci - 30 Prihl St.list. Vysl.  
2. Půld 30.11.-0001 - 14,3
10 100 Polohový závod Žačky - 30 Prihl St.list. Vysl.  
11 100 Polohový závod Žáci - 30 Prihl St.list. Vysl.  
12 50 Znak Žačky - 30 Prihl St.list. Vysl.  
13 50 Znak Žáci - 30 Prihl St.list. Vysl.  
14 100 Volný způsob Žačky - 30 Prihl St.list. Vysl.  
15 100 Volný způsob Žáci - 30 Prihl St.list. Vysl.  
16 50 Prsa Žačky - 30 Prihl St.list. Vysl.  
17 50 Prsa Žáci - 30 Prihl St.list. Vysl.