Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

45. ročník Silvestrovské ceny Vsetína ID závodu: 4754
28.12.2017 - 29.12.2017 Vsetín Termín přihlášek: 22.12.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: TJVs
Kontakt: Pavel Obr
Telef.: 724955185
Email: pavel.obr@czechswimming.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2019 - 31.12.2019
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 28.12.2017 - 1400
1 100 Motýlek Starší žáci;Mladší ž - 14 Prihl St.list. Vysl.  
2 100 Motýlek Starší žačky;Mladší - 14 Prihl St.list. Vysl.  
3 100 Znak Starší žáci;Mladší ž - 14 Prihl St.list. Vysl.  
4 100 Znak Starší žačky;Mladší - 14 Prihl St.list. Vysl.  
5 100 Prsa Starší žáci;Mladší ž - 14 Prihl St.list. Vysl.  
6 100 Prsa Starší žačky;Mladší - 14 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 29.12.2017 - 1000
7 100 Volný způsob Starší žáci;Mladší ž - 14 Prihl St.list. Vysl.  
8 100 Volný způsob Starší žačky;Mladší - 14 Prihl St.list. Vysl.  
9 200 Polohový závod Mladší žáci;Nejmladš - 10 Prihl St.list. Vysl.  
10 200 Polohový závod Mladší žačky;Nejmlad - 10 Prihl St.list. Vysl.  
11 400 Polohový závod Starší žáci;Dorosten - 10 Prihl St.list. Vysl.  
12 400 Polohový závod Starší žačky;Doroste - 10 Prihl St.list. Vysl.