Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

42. Vinohradská veteraniáda ID závodu: 4738
25.11.2017 - 25.11.2017 Praha - Vinohrady Termín přihlášek: 23.11.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: Boh
Kontakt: Marcela Šťastná
Telef.: 604958777
Email: odhl: jbranik@seznam.cz
WEB: www.boh.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2016 - 23.11.2017
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
sobota 25.11.2017 - 1430
1 50 Znak Muži masters - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 50 Znak Ženy masters - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 50 Motýlek Muži masters - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 50 Motýlek Ženy masters - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 100 Polohový závod Muži masters - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 100 Polohový závod Ženy masters - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 25 Volný způsob Děti - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 50 Volný způsob Děti - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 50 Prsa Muži masters - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 50 Prsa Ženy masters - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 100 Volný způsob Muži masters - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 100 Volný způsob Ženy masters - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 3x25 Volný způsob MIX 2GEN - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 3x25 Volný způsob MIX 3GEN - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 100 Prsa Muži masters - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 100 Prsa Ženy masters - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 50 Volný způsob Muži masters - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 50 Volný způsob Ženy masters - 0 Prihl St.list. Vysl.  
19 4 x 2 Volný způsob mix - 0 Prihl St.list. Vysl.