Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

6. kolo meziokresního přeboru ID závodu: 4649
21.10.2017 - 21.10.2017 Bruntál Termín přihlášek: 19.10.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: SjBr
Kontakt: Jan Michalík
Telef.: 604933124
Email: sjbr@seznam.cz
WEB: www.sjbr.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2017 - 20.10.2017
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4649_meziokresky_2017.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list: 4649_V171021_kluby.pdf
Výsledky: 4649_V171021.pdf
Export: 4649_4649_EXP_vysledky.txt
P R O G R A M
1. půld 21.10.2017 - 0915
1 50 Volný způsob Žačky 2003-2004;Žačk - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 50 Volný způsob Žáci 2003-2004;Žáci - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 200 Polohový závod Žačky 2003-2004;Žačk - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 200 Polohový závod Žáci 2003-2004;Žáci - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 100 Znak Žačky 2003-2004;Žačk - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 100 Znak Žáci 2003-2004;Žáci - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 200 Prsa Žačky 2003-2004;Žačk - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 50 Prsa Žáci 2003-2004;Žáci - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 50 Prsa Žačky 2003-2004;Žačk - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 200 Prsa Žáci 2003-2004;Žáci - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 400 Volný způsob Žačky 2003-2004;Žačk - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 21.10.2017 - 1350
12 200 Znak Žačky 2003-2004;Žačk - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 50 Znak Žáci 2003-2004;Žáci - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 50 Znak Žačky 2003-2004;Žačk - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 200 Znak Žáci 2003-2004;Žáci - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 100 Motýlek Žačky 2003-2004;Žačk - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 100 Motýlek Žáci 2003-2004;Žáci - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 100 Volný způsob Žačky 2003-2004;Žačk - 0 Prihl St.list. Vysl.  
19 100 Volný způsob Žáci 2003-2004;Žáci - 0 Prihl St.list. Vysl.  
20 400 Polohový závod Žačky 2003-2004;Žačk - 0 Prihl St.list. Vysl.  
21 400 Polohový závod Žáci 2003-2004;Žáci - 0 Prihl St.list. Vysl.