Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

5. kolo meziokresních přeborů ID závodu: 4648
20.10.2017 - 20.10.2017 Opava Termín přihlášek: 19.10.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: KPSOp
Kontakt: Jan Michalík
Telef.: 604933124
Email: sjbr@seznam.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2017 - 20.10.2017
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4648_meziokresky_2017.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list: 4648_V171020_kluby.pdf
Výsledky: 4648_V171020.pdf
Export: 4648_4648_EXP_vysledky.txt
P R O G R A M
1. půld 20.10.2017 - 1545
1 200 Volný způsob žáci A;žáci B;žáci C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 200 Volný způsob žačky A;žačky B;žačk - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 100 Prsa žáci A;žáci B;žáci C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 100 Prsa žačky A;žačky B;žačk - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 200 Motýlek žáci A;žáci B;žáci C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Motýlek žačky A;žačky B;žačk - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 50 Motýlek žáci A;žáci B;žáci C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 200 Motýlek žačky A;žačky B;žačk - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 100 Polohový závod žáci A;žáci B;žáci C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 100 Polohový závod žačky A;žačky B;žačk - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 400 Volný způsob žáci A;žáci B;žáci C - 0 Prihl St.list. Vysl.