Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Memoriál Zdeňka Vaněčka - 3. kolo ČP 2018 ID závodu: 4616
15.06.2018 - 17.06.2018 Ústí nad Labem Termín přihlášek: 04.06.2015
PŘIHLÁŠKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: ChÚ
Kontakt: Petr Thiel
Telef.: 606 493 083
Email: chuplavani@seznam.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2017 - 04.06.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4616_MZV_rozpis.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
P R O G R A M
1. půld 15.06.2018 - 1600
1 400 Polohový závod A ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 400 Polohový závod A muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 800 Volný způsob A ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 1500 Volný způsob A muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 16.06.2018 - 0900
5 50 Motýlek A ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Motýlek A muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 100 Znak A ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 100 Znak A muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 200 Prsa A ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 200 Prsa A muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 200 Volný způsob A ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 200 Volný způsob A muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 50 Znak A ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 50 Znak A muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 100 Motýlek A ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 100 Motýlek A muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3. půld 16.06.2018 - 1600
103 800 Volný způsob A ženy Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
104 1500 Volný způsob Muži Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
105 50 Motýlek A ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
106 50 Motýlek A muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
107 100 Znak A ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
108 100 Znak A muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
109 200 Prsa A ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
110 200 Prsa A muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
101 400 Polohový závod A ženy Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
102 400 Polohový závod A muži Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
111 200 Volný způsob A ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
112 200 Volný způsob A muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
113 50 Znak A ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
114 50 Znak A muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
115 100 Motýlek A ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
116 100 Motýlek A muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
4. půld 17.06.2018 - 0900
17 50 Prsa A ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 50 Prsa A muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
19 100 Volný způsob A ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
20 100 Volný způsob A muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
21 200 Motýlek A ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
22 200 Motýlek A muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
23 200 Polohový závod A ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
24 200 Polohový závod A muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
25 50 Volný způsob A ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
26 50 Volný způsob A muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
27 100 Prsa A ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
28 100 Prsa A muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
29 200 Znak A ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
30 200 Znak A muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
31 400 Volný způsob A ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
32 400 Volný způsob A muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5. půld 17.06.2018 - 1530
117 50 Prsa A ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
118 50 Prsa A muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
119 100 Volný způsob A ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
120 100 Volný způsob A muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
121 200 Motýlek A ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
122 200 Motýlek A muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
123 200 Polohový závod A ženy Finále- 3 Prihl St.list. Vysl.  
124 200 Polohový závod A muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
125 50 Volný způsob A ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
126 50 Volný způsob A muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
127 100 Prsa A ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
128 100 Prsa A muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
129 200 Znak A ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
130 200 Znak A muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
131 400 Volný způsob A ženy Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
132 400 Volný způsob A muži Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.