Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Táborský pohár - synchro ID závodu: 4445
11.11.2017 Tábor Termín přihlášek: 11.11.2017
PŘIHLÁŠKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: TJTá
Kontakt: Monika Michálková
Telef.: 602147807
Email: monika.michalkova@post.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2017 - 31.12.2017
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4445_Táborský pohár 2017 rozpis.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
P Ř I H L Á Š K Y
?> ?> ?>
klub Celk. F st sv dt dv dmt dmv tt tv kvs as
SCPAP 17 17               5    
TJTá 13 13                    
UnOl 20 20