Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Mistrovství ČR juniorky, mladší žákyně - synchro ID závodu: 4442
13.05.2017 - 14.05.2017 Olomouc Termín přihlášek: -
PŘIHLÁŠKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: UnOl
Kontakt:
Telef.:
Email:
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis:  
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
P Ř I H L Á Š K Y
?> ?> ?> ?> ?>
klub Celk. F st sv dt dv dmt dmv tt tv kvs as
MedKl 14 14   1   4       10    
NepP 38 36   5   6       30 12  
SCPAP 1 1                    
SlPl 3 3                    
TJTá 13 3   1   2         12