Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Oddílové závody Sports Team CZ ID závodu: 4412
14.05.2017 Ústí nad Orlicí Termín přihlášek: 10.05.2017
OFF LINE
I N F O R M A C E
Pořadatel: STUnO
Kontakt: Veronika Pekařová
Telef.: 730 807 690
Email: info@sportsteam.cz
WEB: www.sportsteam.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis:  
Info: 4412_Info.docx
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
P R O G R A M
1. půld 14.05.2017 - 1030
1 50 Prsa Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 50 Prsa Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 25 Volný způsob Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 25 Volný způsob Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 100 Polohový závod Mix - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Motýlek Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 50 Motýlek Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 25 Znak Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 25 Znak Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 100 Polohový závod Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 100 Polohový závod Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 50 Volný způsob Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 50 Volný způsob Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 25 Prsa Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 25 Prsa Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 6x25 Prsa Mix - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 50 Znak Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 50 Znak Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
19 25 Motýlek Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
20 25 Motýlek Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.