Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Kraulařský víceboj ID závodu: 4345
20.12.2017 Liberec Termín přihlášek: -
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: SlLi
Kontakt: Ing.Petr Kořínek
Telef.: 603864491
Email:
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis:  
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky: 4345_4345_protokol.pdf
Export: 4345_4345_ONLINE_vysledky.txt
P R O G R A M
2. půld 20.12.2017 - 1530
4 50 Volný způsob Muži 2009 a ml.;Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.