Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Synchro Plzeň ID závodu: 4294
27.05.2017 Plzeň - Slovany Termín přihlášek: -
PŘIHLÁŠKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: SlPl
Kontakt:
Telef.:
Email:
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4294_RozpisPlzeň2017.doc
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
P Ř I H L Á Š K Y
?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?>
klub Celk. F st sv dt dv dmt dmv tt tv kvs as
KomBr 18 18   3   8       18    
MedKl 25 25   1   4       20    
NepP 43 43   4   12       28    
SCPAP 11 11   1   6       5    
SkpKB 1 1                    
SlPl 20 20       4       8    
SnKV 6 6                    
TJTá 29 26   1   2       19    
UnOl 20 20       4       18