Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Synchro Plzeň ID závodu: 4294
27.05.2017 Plzeň - Slovany Termín přihlášek: -
PŘIHLÁŠKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: SlPl
Kontakt:
Telef.:
Email:
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2017 - 31.12.2017
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4294_RozpisPlzeň2017.doc
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
P Ř I H L Á Š K Y
?>
klub Celk. F st sv dt dv dmt dmv tt tv kvs as
SlPl 1 1       1       1