Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Brno Cup ID závodu: 4276
16.12.2017 - 16.12.2017 Brno - Lesná Termín přihlášek: 08.12.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: PKKBr
Kontakt: Ivo Tejnil
Telef.: 603 796 023
Email: zavody@plavanikrokodyl.cz
WEB: www.plavanikrokodyl.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
Dopoled 16.12.2017 - 0845
1 100 Polohový závod Ženy A;Ženy B;OPEN - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 100 Polohový závod Muži A;Muži B;OPEN - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 25 Volný způsob Ženy C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 25 Volný způsob Muži C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 50 Motýlek Ženy A;Ženy B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Motýlek Muži A;Muži B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 25 Prsa Ženy C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 25 Prsa Muži C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 50 Znak Ženy A;Ženy B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 50 Znak Muži A;Muži B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
Odpoled 16.12.2017 - 1345
11 6x25 Volný způsob Muži;Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 50 Prsa Muži A;Muži B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 50 Prsa Ženy A;Ženy B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 25 Znak Muži C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 25 Znak Ženy C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 50 Volný způsob Muži A;Muži B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 50 Volný způsob Ženy A;Ženy B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 25 Motýlek Muži C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
19 25 Motýlek Ženy C - 0 Prihl St.list. Vysl.