Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Krokodýlí šplouch ID závodu: 4274
30.04.2017 - 30.04.2017 Brno - Lesná Termín přihlášek: -
OFF LINE
I N F O R M A C E
Pořadatel: PKKBr
Kontakt:
Telef.:
Email: zavody@plavanikrokodyl.cz , zdesaman@seznam.cz
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2017 - 31.12.2017
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4274_rozpis_kroko_splouch_2017.pdf
Info:  
Info2: 4274_elektronicka_prihlaska_pocitac.xls
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
P R O G R A M
Sobota 30.04.2017 - 0900
1 50 Volný způsob Ženy A;Ženy B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 50 Volný způsob Žáci A;Muži B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 25 Volný způsob Ženy B;Ženy C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 25 Volný způsob Muži B;Muži C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 50 Prsa Ženy A;Ženy B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Prsa Žáci A;Muži B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 25 Prsa Ženy B;Ženy C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 25 Prsa Muži B;Muži C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 50 Znak Ženy A;Ženy B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 50 Znak Žáci A;Muži B - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 25 Znak Ženy B;Ženy C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 25 Znak Muži B;Muži C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 25 Motýlek Ženy A;Ženy B;Ženy C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 25 Motýlek Žáci A;Muži B;Muži C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 4x25 Volný způsob Žáci A;Ženy A;Muži B - 0 Prihl St.list. Vysl.