Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Moravskoslezská liga nejmladšího žactva ID závodu: 4226
22.04.2017 Kopřivnice Termín přihlášek: 12.04.2017
PŘIHLÁŠKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: Kopř
Kontakt: Mojmír Axman
Telef.: 777 697 361
Email: skkopr@seznam.cz
WEB: www.kvskoprivnice.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2017 - 31.12.2017
D O K U M E N T Y
?>
Rozpis: 4226_Moravskoslezska_liga_2017.pdf
Info:  
Info2:  
Přijatí:  
Start.list:  
Výsledky:  
Export:  
P R O G R A M
1. půld 22.04.2017 - 1000
1 50 Znak Mladší žáci - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 50 Znak Mladší žačky - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 25 Prsa Mladší žáci - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 25 Prsa Mladší žačky - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 50 Motýlek Mladší žáci - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Motýlek Mladší žačky - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 25 Volný způsob Mladší žáci - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 25 Volný způsob Mladší žačky - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 2x50, Volný způsob Mladší žáci - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 22.04.2017 - 1430
10 50 Prsa Mladší žačky - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 50 Prsa Mladší žáci - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 25 Motýlek Mladší žačky - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 25 Motýlek Mladší žáci - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 50 Volný způsob Mladší žačky - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 50 Volný způsob Mladší žáci - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 25 Znak Mladší žačky - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 25 Znak Mladší žáci - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 2x50, Volný způsob Mladší žačky - 0 Prihl St.list. Vysl.