Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Vyškovský vánoční kapr ID závodu: 4066
16.12.2017 - 16.12.2017 Vyškov Termín přihlášek: 08.12.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: KPSVy
Kontakt: Marek Fialka
Telef.: 608728512
Email: kpsvy@centrum.cz
WEB: kpsvy.vyskov.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 16.12.2017 - 0900
1 100 Znak Žačky A;Žačky B - 6 Prihl St.list. Vysl.  
2 100 Znak Žáci A;Žáci B - 6 Prihl St.list. Vysl.  
3 50 Znak Žačky D;Žačky C - 6 Prihl St.list. Vysl.  
4 50 Znak Žáci D;Žáci C - 8 Prihl St.list. Vysl.  
5 100 Motýlek Žačky A;Žačky B - 6 Prihl St.list. Vysl.  
6 100 Motýlek Žáci A;Žáci B - 6 Prihl St.list. Vysl.  
7 50 Motýlek Žačky D;Žačky C - 6 Prihl St.list. Vysl.  
8 50 Motýlek Žáci D;Žáci C - 6 Prihl St.list. Vysl.  
9 100 Prsa Žačky A;Žačky B - 6 Prihl St.list. Vysl.  
10 100 Prsa Žáci A;Žáci B - 6 Prihl St.list. Vysl.  
11 50 Prsa Žačky D;Žačky C - 6 Prihl St.list. Vysl.  
12 50 Prsa Žáci D;Žáci C - 7 Prihl St.list. Vysl.  
13 100 Volný způsob Žačky A;Žačky B - 7 Prihl St.list. Vysl.  
14 100 Volný způsob Žáci A;Žáci B - 7 Prihl St.list. Vysl.  
15 50 Volný způsob Žačky D;Žačky C - 7 Prihl St.list. Vysl.  
16 50 Volný způsob Žáci D;Žáci C - 7 Prihl St.list. Vysl.  
17 4x50 Polohový závod Žačky 2002 a ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
18 4x50 Polohový závod Žáci 2002 a ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.  
19 50 Volný způsob Závod trenérů - 6 Prihl St.list. Vysl.