Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Vyškovský hrošík ID závodu: 4065
14.10.2017 - 14.10.2017 Vyškov Termín přihlášek: 07.10.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: KPSVy
Kontakt: Marek Fialka
Telef.: 608728512
Email: kpsvy@centrum.cz
WEB: kpsvy.vyskov.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 14.10.2017 - 0900
1 100 Prsa Žáci 07 - 8 Prihl St.list. Vysl.  
2 100 Prsa Žačky 07 - 8 Prihl St.list. Vysl.  
3 50 Prsa Žáci 08;Žáci 09-11 - 10 Prihl St.list. Vysl.  
4 50 Prsa Žačky 08;Žačky 09-11 - 10 Prihl St.list. Vysl.  
5 100 Znak Žáci 07 - 9 Prihl St.list. Vysl.  
6 100 Znak Žačky 07 - 9 Prihl St.list. Vysl.  
7 50 Znak Žáci 08;Žáci 09-11 - 10 Prihl St.list. Vysl.  
8 50 Znak Žačky 08;Žačky 09-11 - 10 Prihl St.list. Vysl.  
9 100 Volný způsob Žáci 07 - 10 Prihl St.list. Vysl.  
10 100 Volný způsob Žačky 07 - 9 Prihl St.list. Vysl.  
11 50 Volný způsob Žáci 08;Žáci 09-11 - 10 Prihl St.list. Vysl.  
12 50 Volný způsob Žačky 08;Žačky 09-11 - 10 Prihl St.list. Vysl.  
13 4x50 Volný způsob Žáci 2007 a ml. - 4 Prihl St.list. Vysl.  
14 4x50 Volný způsob Žačky 2007 a ml. - 0 Prihl St.list. Vysl.