Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

AXIS Cup - 7. kolo ČP ID závodu: 3972
04.11.2017 - 05.11.2017 Jihlava Termín přihlášek: 24.10.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: JPK
Kontakt: Petr Ryška
Telef.: 603 570 701
Email: plav.klub@jpkaxis.cz
WEB: www.jpkaxis.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
02.05.2016 - 25.10.2017
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 04.11.2017 - 0930
1 200 Volný způsob Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 200 Volný způsob Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 100 Prsa Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 100 Prsa Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 400 Polohový závod Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 400 Polohový závod Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 100 Motýlek Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 100 Motýlek Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
9 50 Prsa Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 50 Prsa Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
11 200 Znak Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 200 Znak Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 50 Motýlek Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 50 Motýlek Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 100 Polohový závod Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 100 Polohový závod Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 1500 Volný způsob Muži - 3 Prihl St.list. Vysl.  
18 800 Volný způsob Ženy - 3 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 04.11.2017 - 1600
101 200 Volný způsob Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
102 200 Volný způsob Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
103 100 Prsa Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
104 100 Prsa Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
5 400 Polohový závod Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 400 Polohový závod Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
107 100 Motýlek Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
108 100 Motýlek Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
109 50 Prsa Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
110 50 Prsa Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
111 200 Znak Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
112 200 Znak Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
113 50 Motýlek Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
114 50 Motýlek Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
115 100 Polohový závod Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
116 100 Polohový závod Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
17 1500 Volný způsob Muži - 3 Prihl St.list. Vysl.  
18 800 Volný způsob Ženy - 3 Prihl St.list. Vysl.  
3. půld 05.11.2017 - 0900
19 50 Volný způsob Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
20 50 Volný způsob Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
21 100 Znak Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
22 100 Znak Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
23 200 Motýlek Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
24 200 Motýlek Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
25 100 Volný způsob Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
26 100 Volný způsob Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
27 200 Polohový závod Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
28 200 Polohový závod Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
29 50 Znak Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
30 50 Znak Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
31 200 Prsa Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
32 200 Prsa Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
33 400 Volný způsob Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
34 400 Volný způsob Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
35 4x50 Volný způsob Mix - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4. půld 05.11.2017 - 1500
119 50 Volný způsob Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
120 50 Volný způsob Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
121 100 Znak Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
122 100 Znak Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
123 200 Motýlek Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
124 200 Motýlek Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
125 100 Volný způsob Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
126 100 Volný způsob Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
127 200 Polohový závod Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
128 200 Polohový závod Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
129 50 Znak Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
130 50 Znak Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
131 200 Prsa Ženy Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
132 200 Prsa Muži Finále- 2 Prihl St.list. Vysl.  
33 400 Volný způsob Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.  
34 400 Volný způsob Muži - 0 Prihl St.list. Vysl.  
36 4x50 Polohový závod Muži;Ženy - 0 Prihl St.list. Vysl.