Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

VC Kopřivnice ID závodu: 3932
08.04.2017 Kopřivnice Termín přihlášek: 02.04.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: Kopř
Kontakt: Mojmír Axman
Telef.: 777 697 361
Email: skkopr@seznam.cz
WEB: www.kvskoprivnice.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.09.2016 - 04.04.2017
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 08.04.2017 - 0900
1 200 Volný způsob Starší žačky - 5 Prihl St.list. Vysl.  
2 200 Volný způsob Starší žáci - 5 Prihl St.list. Vysl.  
3 50 Znak Starší žačky;Mladší - 10 Prihl St.list. Vysl.  
4 50 Znak Starší žáci;Mlladší - 10 Prihl St.list. Vysl.  
5 100 Prsa Starší žačky - 5 Prihl St.list. Vysl.  
6 100 Prsa Starší žáci - 5 Prihl St.list. Vysl.  
7 200 Motýlek Starší žačky - 3 Prihl St.list. Vysl.  
8 200 Motýlek Starší žáci - 3 Prihl St.list. Vysl.  
9 200 Polohový závod Starší žačky - 0 Prihl St.list. Vysl.  
10 200 Polohový závod Starší žáci - 5 Prihl St.list. Vysl.  
11 50 Volný způsob Starší žačky;Mladší - 10 Prihl St.list. Vysl.  
12 50 Volný způsob Starší žáci;Mlladší - 10 Prihl St.list. Vysl.  
13 100 Znak Starší žačky - 5 Prihl St.list. Vysl.  
14 100 Znak Starší žáci - 5 Prihl St.list. Vysl.  
15 50 Motýlek Starší žačky;Mladší - 10 Prihl St.list. Vysl.  
16 50 Motýlek Starší žáci;Mlladší - 10 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 08.04.2017 - 1500
17 50 Prsa Starší žačky;Mladší - 10 Prihl St.list. Vysl.  
18 50 Prsa Starší žáci;Mlladší - 10 Prihl St.list. Vysl.  
19 100 Motýlek Starší žačky - 5 Prihl St.list. Vysl.  
20 100 Motýlek Starší žáci - 5 Prihl St.list. Vysl.  
21 200 Znak Starší žačky - 3 Prihl St.list. Vysl.  
22 200 Znak Starší žáci - 3 Prihl St.list. Vysl.  
23 100 Polohový závod Starší žačky - 5 Prihl St.list. Vysl.  
24 100 Polohový závod Starší žáci - 5 Prihl St.list. Vysl.  
25 200 Prsa Starší žačky - 3 Prihl St.list. Vysl.  
26 200 Prsa Starší žáci - 3 Prihl St.list. Vysl.  
27 100 Volný způsob Starší žačky;Mladší - 10 Prihl St.list. Vysl.  
28 100 Volný způsob Starší žáci;Mlladší - 10 Prihl St.list. Vysl.