Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Velká cena města Ústí nad Labem v plavání ID závodu: 3858
21.04.2017 - 23.04.2017 Ústí nad Labem Termín přihlášek: 16.04.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: MPKÚ
Kontakt: Roman Eckert
Telef.: +420602450366
Email: mpku@seznam.cz
WEB: www.mpku.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2018 - 31.12.2018
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 21.04.2017 - 1350
1 400 Polohový závod ženy A;ž B;ž C - 4 Prihl St.list. Vysl.  
2 400 Polohový závod muži A;m B;m C - 4 Prihl St.list. Vysl.  
3 800 Volný způsob ženy A;ž B;ž C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 800 Volný způsob muži A;m B;m C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
101 50 Prsa žačky E;žačky F;žačk - 0 Prihl St.list. Vysl.  
102 50 Prsa žáci E;žáci F;žáci G - 0 Prihl St.list. Vysl.  
103 50 Motýlek žačky E;žačky F;žačk - 0 Prihl St.list. Vysl.  
104 50 Motýlek žáci E;žáci F;žáci G - 0 Prihl St.list. Vysl.  
105 50 Znak žačky E;žačky F;žačk - 0 Prihl St.list. Vysl.  
106 50 Znak žáci E;žáci F;žáci G - 0 Prihl St.list. Vysl.  
107 50 Volný způsob žačky E;žačky F;žačk - 0 Prihl St.list. Vysl.  
108 50 Volný způsob žáci E;žáci F;žáci G - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 200 Motýlek ženy A;ž B;ž C - 4 Prihl St.list. Vysl.  
6 200 Motýlek muži A;m B;m C - 4 Prihl St.list. Vysl.  
7 1500 Volný způsob ženy A;ž B;ž C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 1500 Volný způsob muži A;m B;m C - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 22.04.2017 - 0930
9 200 Prsa ženy A;ž B;ž C;ž D - 6 Prihl St.list. Vysl.  
10 200 Prsa muži A;m B;m C;m D - 6 Prihl St.list. Vysl.  
11 50 Volný způsob ženy A;ž B;ž C;ž D - 20 Prihl St.list. Vysl.  
12 50 Volný způsob muži A;m B;m C;m D - 20 Prihl St.list. Vysl.  
13 200 Znak ženy A;ž B;ž C;ž D - 8 Prihl St.list. Vysl.  
14 200 Znak muži A;m B;m C;m D;ž - 8 Prihl St.list. Vysl.  
15 50 Prsa ženy A;ž B;ž C;ž D - 18 Prihl St.list. Vysl.  
16 50 Prsa muži A;m B;m C;m D - 18 Prihl St.list. Vysl.  
17 200 Volný způsob ženy A;ž B;ž C;ž D - 6 Prihl St.list. Vysl.  
18 200 Volný způsob muži A;m B;m C;m D - 6 Prihl St.list. Vysl.  
19 4x50 Volný způsob muži A;ženy A;m B;ž - 5 Prihl St.list. Vysl.  
3. půld 22.04.2017 - 1530
109 200 Prsa ženy A;ž B;ž C;ž D Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
110 200 Prsa muži A;m B;m C;m D Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
20 100 Znak ženy A;ž B;ž C;ž D - 14 Prihl St.list. Vysl.  
21 100 Znak muži A;m B;m C;m D - 14 Prihl St.list. Vysl.  
22 50 Motýlek ženy A;ž B;ž C;ž D - 18 Prihl St.list. Vysl.  
23 50 Motýlek muži A;m B;m C;m D - 18 Prihl St.list. Vysl.  
111 200 Volný způsob ženy A;ž B;ž C;ž D Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
112 200 Volný způsob muži A;m B;m C;m D Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
24 4x50 Polohový závod muži A;ženy A;m B;ž - 5 Prihl St.list. Vysl.  
4. půld 23.04.2017 - 0900
25 100 Motýlek muži A;m B;m C;m D - 9 Prihl St.list. Vysl.  
26 100 Motýlek ženy A;ž B;ž C;ž D - 9 Prihl St.list. Vysl.  
27 50 Znak muži A;m B;m C;m D - 16 Prihl St.list. Vysl.  
28 50 Znak ženy A;ž B;ž C;ž D - 16 Prihl St.list. Vysl.  
29 100 Prsa muži A;m B;m C;m D - 12 Prihl St.list. Vysl.  
30 100 Prsa ženy A;ž B;ž C;ž D - 12 Prihl St.list. Vysl.  
31 100 Volný způsob muži A;m B;m C;m D - 18 Prihl St.list. Vysl.  
32 100 Volný způsob ženy A;ž B;ž C;ž D - 18 Prihl St.list. Vysl.  
33 200 Polohový závod muži A;m B;m C;m D - 7 Prihl St.list. Vysl.  
34 200 Polohový závod ženy A;ž B;ž C;ž D - 7 Prihl St.list. Vysl.