Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Memoriál Zdeňka Vaněčka -plavecké závody mládeže ID závodu: 3800
13.05.2017 - 14.05.2017 Ústí nad Labem Termín přihlášek: 04.05.2017
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: ChÚ
Kontakt: Thiel Petr
Telef.: 606493083
Email: chuplavani@seznam.cz
WEB: chuplavani.cz
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.01.2016 - 03.05.2017
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 13.05.2017 - 1030
1 100 Motýlek mužiA;mB;mC;mD;mE - 0 Prihl St.list. Vysl.  
2 100 Motýlek ženyA;žB;žC;žD;žE - 0 Prihl St.list. Vysl.  
3 50 Znak mužiA;mB;mC;mD;mE - 0 Prihl St.list. Vysl.  
4 50 Znak ženyA;žB;žC;žD;žE - 0 Prihl St.list. Vysl.  
5 50 Volný způsob mužiA;mB;mC;mD;mE - 0 Prihl St.list. Vysl.  
6 50 Volný způsob ženyA;žB;žC;žD;žE - 0 Prihl St.list. Vysl.  
7 200 Prsa mužiA;mB;mC;mD - 0 Prihl St.list. Vysl.  
8 200 Prsa ženyA;žB;žC;žD - 0 Prihl St.list. Vysl.  
31 50 Znak mužiA;mB;mC;mD;mE Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
41 50 Znak ženyA;žB;žC;žD;žE Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
51 50 Volný způsob mužiA;mB;mC;mD;mE Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
61 50 Volný způsob ženyA;žB;žC;žD;žE Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
9 400 Polohový závod mužiA;mB;mC - 4 Prihl St.list. Vysl.  
10 400 Polohový závod ženyA;žB;žC - 4 Prihl St.list. Vysl.  
2. půld 13.05.2017 - 1500
11 100 Znak mužiA;mB;mC;mD;mE - 0 Prihl St.list. Vysl.  
12 100 Znak ženyA;žB;žC;žD;žE - 0 Prihl St.list. Vysl.  
13 50 Prsa mužiA;mB;mC;mD;mE - 0 Prihl St.list. Vysl.  
14 50 Prsa ženyA;žB;žC;žD;žE - 0 Prihl St.list. Vysl.  
15 50 Motýlek mužiA;mB;mC;mD;mE - 0 Prihl St.list. Vysl.  
16 50 Motýlek ženyA;žB;žC;žD;žE - 0 Prihl St.list. Vysl.  
17 200 Volný způsob mužiA;mB;mC;mD - 10 Prihl St.list. Vysl.  
18 200 Volný způsob ženyA;žB;žC;žD - 10 Prihl St.list. Vysl.  
131 50 Prsa mužiA;mB;mC;mD;mE Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
141 50 Prsa ženyA;žB;žC;žD;žE Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
151 50 Motýlek mužiA;mB;mC;mD;mE Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
161 50 Motýlek ženyA;žB;žC;žD;žE Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
3. půld 14.05.2017 - 0900
19 200 Motýlek mužiA;mB;mC;mD - 0 Prihl St.list. Vysl.  
20 200 Motýlek ženyA;žB;žC;žD - 0 Prihl St.list. Vysl.  
21 100 Prsa mužiA;mB;mC;mD;mE - 0 Prihl St.list. Vysl.  
22 100 Prsa ženyA;žB;žC;žD;žE - 0 Prihl St.list. Vysl.  
23 100 Volný způsob mužiA;mB;mC;mD;mE - 0 Prihl St.list. Vysl.  
24 100 Volný způsob ženyA;žB;žC;žD;žE - 0 Prihl St.list. Vysl.  
25 200 Znak mužiA;mB;mC;mD - 0 Prihl St.list. Vysl.  
26 200 Znak ženyA;žB;žC;žD - 0 Prihl St.list. Vysl.  
27 200 Polohový závod mužiA;mB;mC;mD - 0 Prihl St.list. Vysl.  
28 200 Polohový závod ženyA;žB;žC;žD - 0 Prihl St.list. Vysl.  
201 100 Superfinále mC;mD Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
211 100 Superfinále žC;žD Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
221 100 Superfinále mužiA;mB Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
231 100 Superfinále ženyA;žB Finále- 1 Prihl St.list. Vysl.  
29 400 Volný způsob mužiA;mB;mC - 6 Prihl St.list. Vysl.  
30 400 Volný způsob ženyA;žB;žC - 6 Prihl St.list. Vysl.