Statistika plavání Statistika plavání
A: 11 rok:

 

Zimní pohár ČR 10 a 11 - Čechy ID závodu: 3250
10.12.2016 - 11.12.2016 Plzeň - Slovany Termín přihlášek: -
VÝSLEDKY
I N F O R M A C E
Pořadatel: SlPl
Kontakt:
Telef.:
Email:
WEB:
K V A L I F I K A Č N Í     O B D O B Í
01.09.2016 - 30.11.2016
D O K U M E N T Y
P R O G R A M
1. půld 10.12.2016 - 1300
1 100 Znak Žačky 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
2 100 Znak Žačky 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
3 100 Znak Žáci 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
4 100 Znak Žáci 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
5 200 Prsa Žačky 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
6 50 Prsa Žačky 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
7 200 Prsa Žáci 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
8 50 Prsa Žáci 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
9 50 Volný způsob Žačky 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
10 50 Volný způsob Žačky 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
11 50 Volný způsob Žáci 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
12 50 Volný způsob Žáci 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
13 100 Motýlek Žačky 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
14 100 Motýlek Žačky 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
15 100 Motýlek Žáci 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
16 100 Motýlek Žáci 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
17 100 Polohový závod Žačky 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
18 100 Polohový závod Žačky 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
19 100 Polohový závod Žáci 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
20 100 Polohový závod Žáci 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
21 200 Volný způsob Žačky 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
22 200 Volný způsob Žačky 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
23 400 Volný způsob Žáci 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
24 400 Volný způsob Žáci 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
25 4x50 Polohový závod Žačky 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
26 4x50 Polohový závod Žačky 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
27 4x50 Polohový závod Žáci 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
28 4x50 Polohový závod Žáci 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
29 800 Volný způsob Žačky 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
2. půld 11.12.2016 - 0900
30 100 Volný způsob Žáci 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
31 100 Volný způsob Žáci 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
32 100 Volný způsob Žačky 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
33 100 Volný způsob Žačky 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
34 100 Prsa Žáci 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
35 100 Prsa Žáci 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
36 100 Prsa Žačky 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
37 100 Prsa Žačky 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
38 200 Znak Žáci 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
39 50 Znak Žáci 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
40 200 Znak Žačky 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
41 50 Znak Žačky 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
42 50 Motýlek Žáci 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
43 50 Motýlek Žáci 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
44 50 Motýlek Žačky 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
45 50 Motýlek Žačky 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
46 200 Polohový závod Žáci 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
47 200 Polohový závod Žáci 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
48 200 Polohový závod Žačky 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
49 200 Polohový závod Žačky 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
50 200 Volný způsob Žáci 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
51 200 Volný způsob Žáci 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
52 400 Volný způsob Žačky 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
53 400 Volný způsob Žačky 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
54 4x50 Volný způsob Žáci 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
55 4x50 Volný způsob Žáci 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
56 4x50 Volný způsob Žačky 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.
57 4x50 Volný způsob Žačky 2006 - 0 Prihl St.list. Vysl.
58 800 Volný způsob Žáci 2005 - 0 Prihl St.list. Vysl.