Velikonoční závody 50. ročník
2 200 Polohový závod Muži