Krajské přebory mladšího žactva - Ústecký kraj
1 100 Znak žačky D;E;F