Závody mládeže
45 100 Polohový závod Žáci 08 a mladší