O ceny zakladatelů brněnského plavání
8 100 Znak žáci A