O ceny zakladatelů brněnského plavání
7 100 Znak žačky A